IMG_1028_edited.jpg

SPESIALTRANSPORT

Vi utfører all slags transport. Vi har 2 stk maskin semi og 3 tippsemi til dette.

For asfaltering har vi 3 krokløftbiler med isolerte asfaltbaljer og 2 asfaltsemi.